SAMBALMEISJE, gevestigd aan de Waterman 147, 3328 RH, Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy verklaring.

Contactgegevens:

S. de Bruyn

SAMBALMEISJE

Waterman 147, 3328 RH, Dordrecht.

+31 6 43 69 99 45

info@sambalmeisje.nl

www.sambalmeisje.nl

S. de Bruyn is de Functionaris Gegevensbescherming van sambalmeisje.nl

Zij is te bereiken via bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

S. de Bruyn verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

– Naam (in voorkomende gevallen voor- en achternaam)

– emailadres

– telefoonnummer (indien noodzakelijk)

– adres en woonplaats (indien een Influencer opdracht wordt afgenomen of een andere bestelling wordt gedaan)

Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan onze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke in-of toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

S. de Bruyn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het afhandelen van jouw betaling

2. Het verzenden van correspondentie over een gekocht product

3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

4. Je te informeren over wijzigingen in onze diensten of producten

Geautomatiseerde besluitvorming:

S. de Bruyn neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren van persoonsgegevens:

S. de Bruyn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens:

S. de Bruyn verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:

S. de Bruyn gebruikt alleen technische of functionele cookies die geen inbreuk maken op de privacy van jou. Ook de analytische cookies die we gebruiken doen geen inbreuk op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek van jou aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij de website verder optimaliseren. Je kunt je afmelden voor onze cookies door je webbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om de door S. de Bruyn verzamelde gegevens over jou in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming van jouw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door S de Bruyn. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou of een andere door jou aan te wijzen persoon of instantie te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sambalmeisje.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek zoals hiervoor genoemd door jou is gedaan vragen we jou om een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. We reageren zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen op je verzoek. Wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging:

S. de Bruyn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik dan vragen we je om contact op te nemen met ons via info@sambalmeisje.nl